Welkom

Onze zondagse samenkomst wordt om 10.00 uur gehouden in de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263 in Den Haag (hoek Hengelolaan) zie Route...

Kom gerust een keer langs!

U bent van harte welkom. Onze samenkomst is toegankelijk voor iedereen.

Voor baby's is er een crèche en voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er Kinderclub MOOZ van 10:30 tot 11:30 uur.

Zending

Mattheüs 28: 19 ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’
Dit is een belangrijke en duidelijke opdracht, die Jezus aan zijn discipelen meegeeft, voordat Hij naar Zijn Vader opstijgt. Het is een opdracht die wij, als christenen, moeten navolgen. De één in Nederland, de ander in het buitenland.

Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk ondersteunt daarom een aantal zendelingen en organisaties over de hele wereld, zowel in financiële als geestelijke zin.
Kijk ook in de agenda… naar de met de wekelijkse collecte ondersteunde doelen.

Zending

U vindt hier verdere achtergrondinformatie van aan onze gemeente verbonden zendelingen.

Verder staan de volgende zendelingen en organisaties op ons jaarlijkse collecterooster:

Meditaties

15 logeren