Zending

Vanuit onze gemeente ondersteunen we verschillende zendelingen, door gebed en financiële ondersteuning. We zijn verbonden met hen en met de mensen onder wie ze werken.

Hanneke van der Spoel

Hanneke van der Spoel is vanuit onze gemeente naar Roemenië gegaan. Zij werkt in Transsylvanië onder met name vrouwen, kinderen en jongeren in een aantal Roma-gemeenten. Ze doet kinderwerk en organiseert jeugdkampen. Daarnaast coacht ze o.a. jongeren in dit werk. Zie vriendenvandeaj.nl.

Anco en Ewien van Bergeijk

Anco en Ewien van Bergeijk werken in met name Senegal en Mali op het gebied van technische en audiovisuele ondersteuning van zendings- een ontwikkelingswerk. Anco is gespecialiseerd in zonne-energie en waterpompen. Ewien is fotograaf en videograaf. Zie avonturiers.nl.

Chris Onderstal

Chris Onderstal heeft in Zuid-Malawi een kliniek opgezet die basisgezondheidszorg biedt voor een grote groep mensen in het betrokken gebied. Ook met innovaties op het gebied van voeding en landbouw werkt ze aan verbetering van de gezondheid van de lokale bevolking, met name die van vrouwen en kinderen. Haar hoofddoel is om in woord en daad de liefde van Jezus Christus te laten zien. Zie ahava-malawi.com.