Visie

Een visie is datgene wat we uit willen dragen. Het is het doel waar we naar streven. Het is iets waar we nooit klaar mee zullen zijn: er is altijd groei mogelijk en ruimte voor verbetering aanwezig.

Wat is onze visie?

“Mensen in onze omgeving de liefde van God en de levensveranderende boodschap van Jezus Christus op eigentijdse wijze uitleggen en helpen beleven. En gelovigen helpen, trainen en begeleiden om toegewijde volgelingen te zijn van Jezus Christus, die leven volgens de Bijbel, door de kracht van de Heilige Geest.”

Deze visie is steeds onze richtlijn bij het verder inrichten van de gemeente.