Welkom

Onze zondagse samenkomst wordt om 10.00 uur gehouden in de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263 in Den Haag (hoek Hengelolaan) zie Route...

Kom gerust een keer langs!

U bent van harte welkom. Onze samenkomst is toegankelijk voor iedereen.

Voor baby's is er een crèche en voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er Kinderclub MOOZ van 10:30 tot 11:30 uur.

Contact

Contact Contactgegevens

    • E-mail

U kunt een bericht sturen naar onze voorganger om contact te leggen:ernst.zwart@egmexoduskerk.nl.

Vragen of opmerkingen over deze site e-mail naar: info@egmexoduskerk.nl

    • Adres samenkomst

Exoduskerk
Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag

    • Correspondentieadres

Rietvoorndaal 148, 2553 NN Den Haag

    • Giften

Bankgironummer IBAN: NL87INGB0003150663
t.n.v. EVANGELIEGEMEENTE MORGENSTOND EXODUSKERK, Den Haag.
Vermeldt u bij overmakingen alstublieft de bestemming van het bedrag.

Meditaties

38 Ik vertrouw op de Heer