Contact

Contactgegevens

    • E-mail

U kunt een bericht sturen naar onze voorganger om contact te leggen:ernst.zwart@egmexoduskerk.nl.

Vragen of opmerkingen over deze site e-mail naar: info@egmexoduskerk.nl

    • Adres samenkomst

Exoduskerk
Beresteinlaan 263, 2542 JG Den Haag

    • Correspondentieadres

Rietvoorndaal 148, 2553 NN Den Haag

    • Giften

Bankgironummer IBAN: NL87INGB0003150663
t.n.v. EVANGELIEGEMEENTE MORGENSTOND EXODUSKERK, Den Haag.
Vermeldt u bij overmakingen alstublieft de bestemming van het bedrag.