ANBI gegevens

De Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk is statutair een kerkgenootschap en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Adres: Berensteinlaan 263, 2542 JG ’s-Gravenhage

Postadres: Postbus 52146, 2505CC ’s-Gravenhage

Emailadres: info@egmexoduskerk.nl

Domeinnaam:   www.egmexoduskerk.nl

Inschrijving KvK:  52672557

Fiscaal nummer:   8187.37.852

Regelementen: Statuten  en Huishoudelijk regelement

Lees ook onze Visie en beleid

Publicatie van de complete jaarrekening ten behoeve van de Belastingdienst is gebeurd op www.kennisbankfilantropie.nl