Activiteiten

Samenkomst op zondag

De zondagse samenkomst van Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk begint om 10.00 uur. Er wordt gezongen en gebeden. Er is een toespraak (‘preek’) over de Bijbel en er wordt een collecte gehouden. Vóór en vooral na de dienst is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na de dienst is er koffie en thee. Voor hen die dat willen is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek of gebed.
Elke eerste zondag van de maand vieren we avondmaal: de gedachtenismaaltijd die de Heer Jezus ons heeft nagelaten.

Tijdens de dienst is er een crèche voor de kinderen tot 4 jaar, en een aparte kinderdienst (‘Mooz’) voor de basisschoolleeftijd.

Om de twee weken is er een apart tienerprogramma.

Kringen

Door de week worden er kringen gehouden. In kleinere groepen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en te bemoedigen in het leven met Christus. Het programma verschilt per kring; ingrediënten zijn: eten, zingen, bijbelstudie, gebed.

Bijbelstudies

Een bijzondere ontmoeting door de week is de Bijbelstudie, ééns in de vier weken. De Bijbelstudies worden geleid door Ernst Zwart. We bestuderen bijbelboeken, op dit moment zijn we bezig in het Oude Testament met de kleine profeten. Kijk op infobrief-bijbelstudie-najaar-2022.pdf .

Jeugdwerk

Het meeste jeugdwerk vindt plaats op zondag. Zie hierboven onder ‘samenkomst op zondag’.

Evangelisatie

Door leden van de gemeente wordt op verschillende manieren ge-evangeliseerd: o.a. door op Burendag (in september) de kerk open te stellen voor mensen uit de buurt, door meewerken aan de voedselbank, door folders uit te delen op straat, via evangelisatiewerk in gevangenissen.

Pastoraat en diaconaat

Herderlijke zorg voor de gemeente is belangrijk. Hiervoor zijn  de oudsten van de gemeente verantwoordelijk. We verwachten niet dat in dit leven alle problemen worden opgelost, maar we bemoedigen elkaar om hulp en kracht van de Heer ontvangen. Hij wil geven wat we nodig hebben. Er worden bezoeken afgelegd, er wordt gebeden, er worden gesprekken gevoerd en er wordt praktische ondersteuning gegeven. Waar nodig wordt doorverwezen voor professionele hulp.