Over de gemeente

Visie

Als gemeente van de Heer Jezus Christus willen we een veilige plek zijn waar Christus gediend wordt, waar mensen Hem ontmoeten en beter leren kennen. We willen elkaar bemoedigen om gastvrije getuigen van onze Heer te zijn. We willen elkaar toerusten om als toegewijde volgelingen van Christus te leven: luisterend naar Gods Woord en geleid door de Heilige Geest van God.

Leiding en voorganger

De gemeente wordt geleid door enkele oudsten en diakenen. Zij hebben de taak om zorg te dragen voor de kudde (Handelingen 20:28).

Eén van de oudsten is vrijgesteld als voorganger: Ernst Zwart. Hij is sinds 2011 aan de gemeente verbonden. Ernst is getrouwd en vader van een dochter, studeerde biologie en HBO-theologie, en was werkzaam in de farmaceutische industrie en het christelijke boekenvak, als marketing manager en uitgevend redacteur. Naast zijn werk als voorganger in de Exoduskerk geeft hij les aan de Evangelische Toerusting School en spreekt hij af en toe in andere gemeenten. Stuur hem een mail.

Belijdenis

Lees hier onze geloofsbelijdenis…

Officiële gegevens

Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk is statutair een kerkgenootschap en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI lees verder…)
 

Verbonden

Als gemeente weten we ons verbonden met alle kinderen van God, allen die Christus liefhebben en willen volgen. Praktisch krijgt die verbondenheid handen en voeten doordat we onderdeel zijn van de Morgenstondfederatie, door de samenwerking met de Vredekerk (o.a. Bijbelstudies), en door ons partnerschap van het Missionair Platform Den Haag.

Morgenstond

In 1958 hield T.L. Osborn een grote evangelisatiecampagne op het Malieveld in Den Haag. In de periode van opwekking na deze campagne ontstonden nieuwe gemeenten. Eén daarvan was Pinkstergemeente Morgenstond, in de Haagse wijk Morgenstond. Grondleggers waren de broeders Van den Berg en Rothuizen. De naam Morgenstond was, behalve een knipoog naar deze Haagse wijk, vooral een verwijzing naar de nieuwe tijd die zal aanbreken als Jezus Christus terugkomt; daar kijken we naar uit.

De gemeente groeide en door de jaren heen ontstonden nieuwe gemeenten. Inmiddels horen er veertien Morgenstondgemeenten bij de familie. De meeste bevinden zich in Zuid-Holland.
In de Haagse wijk Houtwijk ging op de eerste zondag in september van 1988 ook een nieuwe Morgenstondgemeente van start: Pinkstergemeente Morgenstond Houtwijk. In 2011 verhuisde de gemeente naar de Exoduskerk in de wijk Bouwlust en veranderde de naam in Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk.