Over ons

Evangeliegemeente
Het evangelie leert ons dat God in Jezus Christus naar ons, verloren mensen, is toegekomen. Jezus Christus houdt zoveel van ons mensen dat Hij bereid was voor ons te sterven: Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, maar Hij stond weer op in een eeuwig leven! Daardoor heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Want iedereen die gelooft dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor hem of haar gestorven en opgestaan is, zal óók leven. Niet zomaar leven van zondag tot zondag, maar dagelijks leven met Hem en als kind van de Vader. Een leven waarin we samen tot ons doel komen. Een eeuwig leven!

Morgenstondgemeenten
In 1958 kwam er een geestelijke opwekking in Nederland als gevolg van een grote evangelisatiecampagne van T.L. Osborn in Den Haag. Hierdoor ontstonden er een aantal gemeenten, waaronder de Pinkstergemeente Morgenstond gesticht door br. vd Berg. Deze gemeente werd genoemd naar de gelijknamige wijk in die stad, maar het is ook een verwijzing naar de wederkomst van Jezus Christus als de echte Morgenstond aanbreekt. Er was groei en er werden door de jaren heen nieuwe gemeentes gesticht. Inmiddels zijn er thans in totaal 14 Morgenstond gemeenten, waarvan de meeste in Zuid-Holland gevestigd zijn.
In de Haagse wijk Houtwijk ging op de eerste zondag in september van 1988 ook een nieuwe gemeente van start. Deze gemeente met de naam Pinkstergemeente Morgenstond Houtwijk wordt sinds de verhuizing naar de Exoduskerk in 2011 voortaan Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk genoemd.

Verbanden
Als Morgenstondgemeente maken we deel uit van een federatief verband, maar zijn daarin een zelfstandige gemeente met een eigen identiteit. De leiders komen op gezette tijden bijeen om elkaar te spreken en te bemoedigen.
Daarnaast is de EGM Exoduskerk deelnemer van de Evangelische Aliantie (http://www.ea.nl/). De samenwerking binnen deze aliantie komt onder meer tot uiting in werkgroepen, netwerkbijeenkomsten, symposia over actuele thema’s, de jaarlijkse Week van Gebed en het bouwen van bruggen tussen de evangelische beweging en andere kerkelijke en maatschappelijke verbanden.
De EGM Exoduskerk staat dus niet op zichzelf: zij maakt deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Vanuit onze gemeente willen wij graag samenwerken met andere kerken, gemeenten en organisaties.

Rechtspositie
De eindverantwoordelijkheid binnen de EGM Exoduskerk ligt bij het bestuur van de gemeente.
De Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk is statutair een kerkgenootschap en staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).