Meditatie: “Verlicht mijn ogen”

(Psalm 13:4)

Midden in dit lied staat Davids dringende verzoek aan de Heer om ‘zijn ogen te verlichten’, opdat hij niet ‘in doodsslaap zou wegzinken’. Wat betekent dit? David besefte dat hij God licht in zijn leven nodig had om de dingen helder te blijven zien. En dat het zonder Gods licht in zijn leven zo donker zou worden dat hij – bij wijze van spreken – zou sterven. Het licht zou bij hem uitgaan. Dit is een belangrijke les: als ons leven niet door de Heer verlicht wordt, dan is het wel heel donker.

De situatie waarin David deze vraag stelt, is een moeilijke. Niet voor niets vraagt hij de Heer hoe lang het allemaal nog moet duren (vers 2 en 3). Hij kijkt uit naar de redding. En terwijl hij daarop wacht, vertrouwt hij op de Heer. David zal juichen omdat God redding zal brengen. Hij zal zingen omdat hij bij voorbaat weet dat de Heer hem zal helpen (vers 6). Dat is echt vertrouwen.

Lees: Psalm 13

Share