Meditatie: “Bijna een god”

 

(Psalm 8:6)

David laat op een verrassende manier zien hoe groot de Heer is, hoe machtig zijn naam is op heel de aarde. Zijn redenering is: Als je kijkt naar alle grote scheppingswerken van de Heer (vers 4), dan is de mens maar een nietig wezen (vers 5). Maar zelfs aan dat kleine schepsel heeft de Heer veel ‘glans en glorie’ gegeven (vers 6) en de heerschappij over alle dieren toevertrouwd (vers 7-9). Vee, wilde dieren, vogels, vissen en zelfs allerlei geheimzinnige zeedieren. Als de mens al zoveel luister bezit, hoe machtig moet de naam van zijn Schepper dan wel zijn!

Als we op een bepaalde manier in de spiegel kijken zien we ‘bijna een god’. Maar alles wat we zijn en alles wat ons is gegeven is een afspiegeling van de heerlijkheid van de naam van onze Heer.

Lees: Psalm 8

Share