Meditatie: “Kuil”

(Psalm 7:16)
Wie een kuil graaft voor een ander… David kende dit spreekwoord al, zij het in een mooiere formulering. Deze Psalm getuigt van het principe dat God het onrecht zal vergelden (vers 12). Op zijn tijd en zijn manier, dat spreekt vanzelf.

Als wij met haat, laster, tegenwerking geconfronteerd worden, hoeven we niet zielig in een hoekje te gaan zitten. We mogen met alles wat ons aangedaan wordt naar de Heer gaan. Hij beschermt en bevrijdt.

Daarom is er altijd reden om de Heer te loven, zelfs als we het moeilijk hebben. We kunnen Hem prijzen om zijn rechtvaardigheid, ook als Hij nog wacht met orde op zaken stellen. Dat is echt geloven: in moeilijke omstandigheden de naam van de Heer, de Allerhoogste, bezingen (vers 18).

Lees: Psalm 7

Share