Meditatie: “Loven”

(Psalm 6:6)
David, de dichter van deze psalm, heeft het op verschillende manieren moeilijk. Hij vreest de straf van God (vers 2-4). En hij heeft te lijden onder vijanden (vers 9-11). In die omstandigheden roept hij de Heer op om hem te sparen, in leven te laten. En daarbij gebruikt hij een bijzonder argument: Als ik dood ben kan ik U niet meer loven (vers 6). We moeten hieruit niet te snel concluderen dat overleden gelovigen geen bewustzijn zouden hebben, of geen contact met de Heer zouden hebben. Daar gaat het hier niet om. Andere bijbelgedeelten laten trouwens zien dat het vermoedelijk anders is. Waar David hier op wijst, is dat hij hier op aarde de naam van de Heer wil noemen, grootmaken. En dat het zijn levensdoel is om de Heer te eren. Dat is wat David verlangt, zo lang hij leeft.
Lees: Psalm 6

Share