Meditatie: “Uw huis”

(Psalm 5:8)

Het is bijzonder om te zien hoe in veel psalmen algemene uitspraken worden afgewisseld met heel persoonlijke woorden. Een van die persoonlijke uitroepen in Psalm 5 gaat over het huis van God. Koning David, die deze psalm gedicht heeft, was dankbaar dat hij Gods huis mocht binnengaan. Of David daarbij aan een letterlijk huis gedacht heeft, is maar de vraag. David bedoelt dat hij bij de Heer mag zijn, contact met Hem mag hebben. Dat wonder geldt voor iedere gelovige. Door Gods grote liefde is de deur geopend door het offer van Jezus Christus. Vol dankbaarheid en ontzag mogen wij binnenkomen.
Lees: Psalm 5

Share