Meditatie: “Redeloos”

(Psalm 32:9)

40 RedeloosPsalm 32 is een lied met grote tegenstellingen. Het begint met vergeving van zonden. Je kunt je ontzettend beroerd voelen als er zonde in je leven is. We noemen dat een slecht geweten. God gebruikt dat om ons tot inkeer, terug bij Hem te brengen (vers 3,4). Het sleutelwoord is belijden: erkennen wat er verkeerd is. Als je dat doet, antwoordt God met zijn onmetelijke vergeving (vers 5).

Als het contact met God weer hersteld is, komt er ruimte voor leiding. Je mag weer weten en merken dat God je leven leidt. Daarom is het belangrijk om niet als een paard of een ezel te leven: redeloze dieren die elke keer weer tot inkeer gebracht moeten worden. Als gelovigen elke keer door door de last van een slecht geweten bij God teruggebracht moeten worden – dan is dat een paardenmiddel. Een gelovige mag direct belijden wat er fout gaat, en zo dicht bij Hem blijven. Het contact met God blijft open. God hoeft dan geen zware middelen in te zetten om ons bij Hem terug te brengen (vers 9,10).

Lees: Psalm 32

Share