Meditatie: “Ik vertrouw op de Heer”

(Psalm 31:7)

38 Ik vertrouw op de HeerAls je het thema of de rode draad van een Bijbelgedeelte wilt ontdekken, is het soms genoeg om te kijken welke woorden en uitdrukkingen er (vaak) voorkomen. Als je deze test op dit deel van Psalm 31 loslaat, dan ontdek je twee sporen. Aan de ene kant geeft David aan op de Heer te vertrouwen (vers 7), hij legt zijn leven in Gods hand (vers 6), hij is blij omdat hij weet dat de Heer trouw is (vers 6, 8). Aan de andere kant gebruikt hij veel woorden om te vertellen hoe moeilijk de omstandigheden zijn. Er is een net voor hem gespannen (mensen willen hem vangen, vers 5), er is ellende (vers 8, 11), nood (vers 8) en eigen schuld (vers 11).

Bij veel christenen is het of het één, of het ander. Er kan zegen zijn en blijdschap in de Heer. Of er zijn problemen. Van David leren we dat beide samen kunnen gaan. Sterker nog: ze horen bij elkaar. Juist als er van alles gebeurt, wil God onze toevlucht zijn. We ontdekken dat de mensen om ons heen uiteindelijk geen zekerheid bieden, integendeel (vers 12). We blijven alleen over, helemaal op ons zelf teruggeworpen. Nee, zegt David, juist in die situatie wil ik op de Heer vertrouwen.

Lees: Psalm 31:1-14

 

Share