Meditatie: “Eén ding”

(Psalm 27:4)

Ik ben voor niemand bang. Zo ongeveer begint dit lied (vers 1). David belijdt dat hij niet bevreesd hoeft te zijn, omdat de Heer zijn licht en zijn behoud is. Dat geldt ook voor ons. De Heer wijst ons de weg, Hij zorgt dat we veilig aankomen. Dat geloofde David met heel zijn hart.

Hoe kon David zo op God vertrouwen? De sleutel vinden we in vers 4. Daar beschrijft David wat zijn grootste ambitie, zijn diepste wens is. Hij verlangt ernaar om te wonen bij de Heer, om zijn liefde te aan schouwen. Om Hem te ontmoeten. Dit is het geheim van Davids leven: zijn omgang met de Heer. David was niet in de eerste plaats gericht op Gods werk in zijn leven. Hij was gericht op God zelf. Hij wilde de Heer beter leren kennen, hij wilde in zijn nabijheid leven.

Dat is ‘wonen in het huis van de Heer’. En dat gaat niet over het hiernamaals, het gaat over nu leven in contact met God. In Gods huis is ruimte voor iedereen. Mensen die dat geheim ontdekken, staan heel anders in het leven. Ze verlangen ernaar om de Heer groot te maken, ook als ze belaagd worden door mensen of moeilijke omstandigheden (vers 6).

Lees: Psalm 27:1-6

Share