Meditatie: “De Heer is een vriend”

(Psalm 25:14)

Er worden in dit lied prachtige dingen gezegd van de Heer. Hij leert mensen de rechte weg, Hij geeft land in bezit, Hij is een vriend (vers 12-14). Als je goed leest, ontdek je dat deze beloften niet voor iedereen gelden. Het lijkt alsof de Heer deze goedheid geeft aan mensen die ze verdienen. Dat is niet wat er bedoeld wordt. De goedheid van de Heer is er voor iedereen, voor wie er maar oor en oog voor heeft. En daar zit hem de crux: je moet het maar willen. Niet iedereen is zo op God gericht dat Hij de rechte weg kan laten zien, en dat Hij zijn vriendschap kan bewijzen.

Vanaf vers 15 lijkt de sfeer in dit gedicht te veranderen. Er is sprake van ellende, angst, vijanden en zonde. Dat lijkt in tegenstrijd te zijn met de beloften hiervoor. Maar voor David is dta geen tegenstelling. In zijn leven kon van alles voorkomen. Vertrouwelijke omgang met de Heer, leven in zijn vriendschap. En tegelijkertijd ellende ondervinden, bewustzijn van zonden. Dat hoort allemaal bij het leven van een gelovige. Ondertussen kijken we uit naar Gods definitieve en volkomen heil, en daar mogen we om bidden: God, verlos Israël van al zijn angsten (vers 22).

Lees: Psalm 25:12-22

 

Share