Meditatie: “Verlangen naar de Heer”

(Psalm 25:1)

David valt met de deur in huis: hij verlangt naar de Heer. Daar begint hij dit gedicht mee. Niet zijn verlangen naar leiding, bescherming of genade komt op de eerste plaats, maar zijn behoefte om bij zijn Heer te zijn. Davids relatie met God houdt ons een spiegel voor: waar ben ik vooral op gericht in mijn geloofsleven? Vergeving, redding, geestelijk welzijn, of het kennen van Hem, het leven met Hem?

Ondertussen zijn die andere zaken natuurlijk heel belangrijk. En ze komen in dit lied aan de orde. David verlangt naar de leiding van de Heer (vers 4 en 5). Merk op dat hij niet Gods leiding vraagt op zijn (Davids) wegen. David vraagt God om hem Zijn wegen te wijzen. We mogen weten dat Hij een weg voor ons heeft, en wij mogen Hem vragen ons die weg te wijzen.

Ook vergeving en genade zijn onderwerpen die aan bod komen (vers 6-11). David besefte dat hij het van genade moest hebben. Hij ging niet voorbij aan wat er in zijn leven fout gegaan was. Maar hij pleitte op de goedheid van de Heer. Hij vertrouwde erop dat de Heer alles vergeeft. Dat doet Hij omdat Hij barmhartig is, omdat Hij goed is. Dat doet Hij omwille van zijn naam: om wie Hij is en wat Hij beloofd heeft.

Lees: Psalm 25:1-11

Share