Meditatie: “De berg van de Heer”

(Psalm 24:3)

Zoals in zoveel psalmen wordt ook hier door de dichter een boodschap verteld. De Heer is de Schepper van alle dingen (vers 1,2), en je kunt alleen bij Hem komen als je oprecht bent (vers 3,4). Dat betekent niet dat je geen fouten maakt, maar dat je zonde in je leven veroordeelt. Dán kun je bij de Heer komen en ontvang je een bijzondere zegen (vers 5) – een zegen die David toewenst aan Gods volk (vers 6).

Bij God mogen komen. Is er iets mooiers? Ja, daarover gaat het laatste deel van dit gedicht (vers 7-10). Er gaat iets bijzonders gebeuren. En dat bijzondere is niet dat mensen bij God mogen komen. De Heer, de Koning komt bij zijn volk. Hij gaat de poorten binnen, Hij gaat wonen in zijn stad. Denk hierbij aan de stad Jeruzalem. De Bijbel vertelt dat Christus daar als koning zal regeren over de aarde. Dat zal trouwens pas gebeuren als Hij zijn vijanden verslagen heeft: ‘heldhaftig in de strijd’. Die God is onze Heer en onze verlosser.

Lees: Psalm 24

Share