Meditatie: “De tafel van de Heer”

(Psalm 23:5)

In Psalm 23 is een herder aan het woord. David vertelt dat hij weet en beleeft dat de Heer zijn herder is. Voor David betekent dat: de Heer leidt mij, geeft me wat ik nodig heb, en bewaart me zelfs in het donker, zelfs in de dood (vers 1-4).

De zorg van de Heer in zijn leven beschrijft David met een bijzonder beeld: een tafel waaraan hij uitgenodigd wordt (vers 5). Bij de Heer aan tafel betekent niet alleen te eten hebben. Het houdt ook in: contact, een goed gesprek, in elkaars nabijheid verkeren. Zo beschrijft David zijn leven met de Heer.

Dat betekent niet dat alles altijd alleen maar leuk en makkelijk is. David mag bij de Heer aan tafel zitten ‘voor het oog van de vijand’. Er dreigt gevaar, maar te midden van die dreiging weet David dat de Heer hem verzorgt en hem geeft wat hij nodig heeft. Méér dan wat hij nodig heeft: zijn beker vloeit over (vers 5). Gods liefde en zorg zijn groter dan ik kan bevatten.

Lees: Psalm 23

Share