Meditatie: “Mijn herder”

(Psalm 23:1)

Psalm 23 is gedicht door David, een herder. In 1 Samuël 17:34-36 lezen we wat voor herder hij was. David nam de zorg voor zijn schapen heel serieus. Daarom is het veelzeggend dat David de Heer zijn herder noemt. De herder weet dat hij geleid wordt door de Herder.

Dat David de Heer met een herder vergelijkt, is niet zomaar. Voor David houdt dat heel concrete zaken in. De Heer geeft mij wat ik nodig heb: Groene weiden, vredig water, nieuwe kracht en veilige paden. Ik krijg dat ‘tot eer van zijn naam’. God wil grootgemaakt worden in mijn leven.

Dit betekent niet dat alles in mijn leven van een leien dakje zal lopen. Veilige paden kunnen soms door een donker dal voeren. Maar ook dan geldt dat ik niet bang hoef te zijn. De Herder is erbij. Zijn stok en zijn staf – de tekenen van zijn zorg als herder – geven mij moed.

Lees: Psalm 23:1-4

Share