Meditatie: “Voor altijd leven”

(Psalm 22:23)

Deze dramatische psalm waarin David klaagt over Gods afwezigheid (vers 2) en beschrijft hoe mensen hem belagen (vers 12-14, 17-19), heeft een dubbele bodem. Die ontdekken we wanneer we in de evangeliën lezen over het lijden van Christus. Rond het kruis waar Hij stierf kregen woorden van David een nieuwe betekenis. De Heer riep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Psalm 22:2; Matteüs 27:46). Mensen bij het kruis citeerden Psalm 22:9 om Hem te sarren (Matteüs 27:43). Soldaten verlootten zijn kleren (Psalm 22:19; Lucas 23:34).

Wat zien we hier gebeuren? Had David een profetische gave, en verwerkte hij gebeurtenissen en uitspraken in zijn gedicht die later waarheid zouden worden? Of koos de Heer Jezus woorden uit Psalm 22 om aan te geven hoe erg zijn lijden was – het lijden van de grote zoon van David? Het antwoord is dat we het niet precies weten.

Wat we wel weten is dat onze Heer geleden heeft. Hij leed om onze zonden, uniek en eenmalig. Maar in dat lijden herbeleefde Hij als het ware lijden van zijn vader David. De Heer Jezus weet wat lijden is. Ook als wij lijden, kan Hij meevoelen, meelijden. En door dat alles heen mogen we leven met Hem. Leven voor altijd (vers 27).

Lees: Psalm 22:23-32

Share