Meditatie: “Buffels, leeuwen en honden”

(Psalm 22:13,14 en 17)

David heeft het moeilijk als hij dit gedicht maakt. Niet alleen lijkt God afwezig (vers 2), er zijn belagers. Mensen en machten die het op David gemunt hebben, het hem enorm moeilijk maken. Hij vergelijkt ze me allerlei dieren: stieren of buffels (vers 13 en 22), leeuwen (vers 14 en 22) en honden (vers 17 en 21). Elk van deze groepen is op zijn eigen manier agressief tegen David.

Merk op dat David beseft dat hij niet alleen met deze mensen te maken heeft. Hij realiseert zich dat God er is. Dat blijkt op verschillende manieren:

[1] David roept tot de Heer in deze omstandigheden, ook als die veroorzaakt worden door boosaardige mensen. Hij verwacht het van God.

[2] David beseft dat zijn moeilijkheden niet alleen door mensen veroorzaakt worden. Hij zegt: ‘U legt mij neer in het stof van de dood.’ U laat me ongeveer doodgaan! Dit moeten we niet als oneerbiedig opvatten. David laat merken dat hij oog heeft voor Gods hand in zijn leven. En dat hij gelooft dat Gods hand ook wel eens moeilijke dingen in zijn leven toelaat.

[3] David roept de Heer aan om hem te bevrijden van al die tegenstanders. En hij weet: God hoort mij, Hij heeft mij antwoord.

We weten niet of David op dit moment al de verhoring van zijn gebeden ziet, en of hij Gods antwoord al echt hoort. Maar hij weet: mijn God – die soms afwezig lijkt – antwoordt op zijn tijd en op zijn manier. Hij geeft mij antwoord!

Lees: Psalm 22:12-22

Share