Meditatie: “Wie is de koning?”

(Psalm 21:2)

Als je dit gedicht van David leest, zie je al snel dat ‘de koning’ de hoofdpersoon is. Net als in Psalm 20. Het lijkt er even op dat David het over zichzelf heeft, of over zijn dynastie. Tot we lezen dat God de koning leven geeft voor eeuwig (vers 5). Kan dat op David slaan? En in het vervolg zien we dat David het heeft over Gods strijd met zijn vijanden op aarde, wanneer Hij verschijnt (vers 9 en 10). Dat gaat over de dag van de Heer, over de komst van Christus! En dan is het duidelijk: de koning is niet David, maar zijn Zoon, Jezus Christus.

We weten niet of David al koning was, toen hij dit lied maakte. Maar hoe dan ook, dit gedicht gaat niet over zijn (aanstaande) koningschap, niet over zijn leven, ook niet over Gods trouw in zijn regering. Het gaat over Gods zegen voor de Messias die zal komen. En doordat David uitkijkt naar de regering van Gods Koning, komt alles in zijn leven in een ander perspectief te staan. Dat is een les uit deze psalm. Ben ik vooral met mijn eigen leven bezig, of kijk ik uit naar Gods koninkrijk dat zal komen?

Lees: Psalm 21

Share