Meditatie: “Al uw wensen”

(Psalm 20:6)

Als je de het eerste deel van Psalm 20 leest (vers1-6), dan krijg je haast de indruk dat David hier een soort welvaartsevangelie aanhangt. Hij richt zich tot een onbekende ‘u’ en spreekt de wens uit dat de Heer die ‘u’ alles zal geven wat hij verlangt, en dat al zijn plannen zullen slagen (vers 5). Zo’n geloof wil ik ook wel, maar: is dit echt wat er staat?

Het staat er echt. David heeft het alleen niet over een gewone ‘u’, maar over de gezalfde van de Heer (vers 7), de koning (vers 10). Wie is dat? David was zelf een gezalfde, een koning – misschien nog niet toen hij dit gedicht maakte. In dat geval heeft hij wellicht vooruit gekeken naar de tijd dat hij koning zou zijn over het volk van God. En heeft hij bij voorbaat God gebeden om diens steun en hulp voor deze taak.

Als je verder leest in de Psalmen, ontdek je dat er achter David nog een andere gezalfde schuilgaat: de ware Messias (gezalfde), de grote Zoon van David. Hij zal eens als koning heersen vanuit Jeruzalem (Psalm 2). Het is goed mogelijk dat David aan Hem gedacht heeft toen hij dit lied componeerde.

Lees: Psalm 20

Share