Meditatie: “Gods majesteit leren kennen”

(Psalm 19:1)

God spreekt op twee manieren, vertelt deze psalm ons. Ten eerste spreekt Hij in de schepping. Zijn scheppingswerken laten zien hoe groot hij is. David spreekt hier met name over de hemel en de zon die alles met zijn gloed verwarmt.

De tweede manier waarop Gods majesteit ons bekend wordt, is door zijn Woord. Merk op hoeveel verschillende woorden David gebruikt om Gods ‘woordopenbaring’ aan te duiden: wet, richtlijn, bevelen, gebod, voorschriften (geciteerd uit de NBV-vertaling). De toon en de strekking van dit gedicht laten zien dat de woordopenbaring verder gaat dan de scheppingsopenbaring: in Gods Woord leren we Hem beter en persoonlijker kennen. Gods Woord nodigt ons uit om Hem te kennen en met Hem te leven. Dat laatste wordt duidelijk uit het gebed waarmee deze psalm eindigt (vers 13b-15). Als je God echt leert kennen, wil je graag met Hem leven, op een manier die past bij wie Hij is. Dat laatste is pas mogelijk als je God op een derde manier hebt leren kennen. Daarnaar verwijst het laatste woord van dit gedicht: God wil onze Verlosser zijn.

Lees: Psalm 19

Share