Meditatie: “Gods weg is volmaakt”

(Psalm 18:31)

Voor fijngevoelige westerse oren bevat het tweede deel van Psalm 18 de nodige krasse en ruwe uitspraken. Het is prachtig om te lezen dat de Heer David heeft geholpen en gered. Maar iets minder vrolijk worden we van uitdrukkingen als ‘vernietigd, verpletterd en dood’ (vers 38 en 39), ‘verpulverd, weggeveegd als vuil van de straat’ (vers 43). Wat moeten we hiermee?

In de Bijbel leren we dat God goed is, dat Hij zijn liefde ook aan vijanden betoont. En dat Hij wil dat wij dat ook doen. Kende David dan een andere God? Nee. Het punt is dat David het hier niet zozeer heeft over zijn persoonlijke tegenstanders, maar over tegenstanders van Gods werk en van Gods plannen.
David kijkt over zijn persoonlijke politieke situatie heen en ziet Gods plannen met deze wereld. Dat zien we in vers 51. God heeft een plan met zijn gezalfde. Niet alleen met koning David, maar ook met zijn nageslacht. Dat werd een beetje zichtbaar toen de Heer Jezus, Davids grote zoon, geboren werd. En dat zal helemaal duidelijk worden als Jezus Christus als koning gaat regeren. David wist dat God dat plan zal gaan uitvoeren. En daarom kan hij zeggen: ‘Gods weg is volmaakt’.

Lees: Psalm 18:31-51

Share