Meditatie: “Overvloedige vreugde”

(Psalm 16:11)

Als je dit lied aandachtig leest valt op hoeveel woorden te maken hebben met vreugde, dankbaarheid en blijdschap. David, de dichter, was dolgelukkig dat hij God kende. Als we nog nauwkeuriger lezen, zien we dat dit niet betekende dat alles in zijn leven gladjes verliep. Hij had behoefte om bij God te schuilen, hij vroeg om Gods bescherming (vers 1). En die bescherming wilde hij niet zoeken bij alternatieve goden. Die machten wilde hij geen gedachte waardig keuren. Hij richtte zich in zijn leven op de Heer die zijn levenslot bepaalt (vers 5 en 6) en die hem in alles wilde leiden (vers 7 en 8).

Merk op hoe David in prachtige beeldspraak aangeeft dat de Heer hem zelfs door dood en graf heen zou bewaren. Niet het dodenrijk was zijn voorland, maar het eeuwige leven in de nabijheid van God, aan zijn zijde (vers 10 en 11). Dat is een plek waar overvloedige vreugde is. Die vreugde kende David ook al tijdens zijn leven – omdat hij schuilde bij God.

Lees: Psalm 16

Share