Meditatie: “Logeren”

(Psalm 15:1)

Te gast zijn bij de Heer, bij Hem wonen op zijn heilige berg – wie wil dat niet? In dit lied beschrijft David welke mensen welkom zijn bij de Heer, of beter gezegd: wie zich thuis voelen bij Hem.

Mensen die ook het Nieuwe Testament gelezen hebben, weten dat je pas bij God kunt wonen als je bij Hem hoort. Als je je bekeerd hebt, gelooft in de Heer Jezus, opnieuw geboren bent. Maar ook David wist allang dat je niet zomaar bij de Heer kunt wonen.

Het gaat in deze psalm om de vraag wie bij de Heer past, wie er bij God op zijn plek is. Wat voor soort leven hoort bij mensen die de Heer kennen en Hem liefhebben? Dat zijn mensen in hun leven het goede doen, de waarheid spreken, niet lasteren. Zij noemen recht wat recht is en krom wat krom is. Zo is onze Heer. En zo mogen wij steeds meer worden als we logeren in zijn tent.

Lees: Psalm 15

Share