Welkom

Onze zondagse samenkomst wordt om 10.00 uur gehouden in de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263 in Den Haag (hoek Hengelolaan) zie Route...

Kom gerust een keer langs!

U bent van harte welkom. Onze samenkomst is toegankelijk voor iedereen.

Voor baby's is er een crèche en voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er Kinderclub MOOZ van 10:30 tot 11:30 uur.

Meditatie: “Dwazen en zwakken”

(Psalm 14:1 en 6)

14 dwazen en zwakken Er zijn verschillende soorten mensen. In deze psalm komen de volgende types langs: dwazen, kwaadstichters, rechtvaardigen en zwakken. Als we goed lezen gaat het eigenlijk over maar twee groepen: mensen die geen rekening met God houden, en mensen die dat wel doen.

De eerste groep zijn dwazen, kwaadstichters. God kijkt naar hen, en moet concluderen dat er niets deugt bij hen (vers 3). Zij zelf zijn verdorven, hun daden zijn voor God gruwelijk (vers 1). Dat is geen blijde boodschap.

Het goede nieuws is dat mensen naar de andere groep kunnen overlopen. Ze kunnen ervoor kiezen om op de Heer te vertrouwen, en hun toevlucht bij Hem te zoeken. Dat betekent dat ze van zichzelf zwak worden maar veilig zijn bij de Heer (vers 6). Ze zijn veilig voor kwaadstichters, maar wat belangrijker is: ze zijn safe als God de mensen gaat beoordelen. Ze staan aan de goede kant.

Lees: Psalm 14

Share

Meditatie: “Verlicht mijn ogen”

(Psalm 13:4)

13 verlicht mijn ogen Midden in dit lied staat Davids dringende verzoek aan de Heer om ‘zijn ogen te verlichten’, opdat hij niet ‘in doodsslaap zou wegzinken’. Wat betekent dit? David besefte dat hij God licht in zijn leven nodig had om de dingen helder te blijven zien. En dat het zonder Gods licht in zijn leven zo donker zou worden dat hij – bij wijze van spreken – zou sterven. Het licht zou bij hem uitgaan. Dit is een belangrijke les: als ons leven niet door de Heer verlicht wordt, dan is het wel heel donker.

De situatie waarin David deze vraag stelt, is een moeilijke. Niet voor niets vraagt hij de Heer hoe lang het allemaal nog moet duren (vers 2 en 3). Hij kijkt uit naar de redding. En terwijl hij daarop wacht, vertrouwt hij op de Heer. David zal juichen omdat God redding zal brengen. Hij zal zingen omdat hij bij voorbaat weet dat de Heer hem zal helpen (vers 6). Dat is echt vertrouwen.

Lees: Psalm 13

Share

Meditatie: “Zuiver zilver”

(Psalm 12:7)

12 zuiver zilver Deze psalm gaat over zwakken en armen (vers 6) die lijden onder geweld. En dan met name verbaal geweld: dingen die door de mensen gezegd en geroepen worden. David roept de Heer op om op te treden. Met krachtige dichterlijke taal vraagt hij de Heer om ‘hun valse tongen af te snijden’ (vers 4).

Het antwoord van de Heer is: ‘Om hen sta ik op, ik breng de redding die zij verlangen.’ Hoe betrouwbaar is die belofte? Als mensen zoiets zouden zeggen, dan moet je je maar afvragen of er ooit wat van komt. Beloften worden gemakkelijk verbroken! Maar bij de Heer is dat anders. Wat Hij zegt is zuiver als zilver, zevenmaal gelouterd. In zulk puur, gezuiverd zilver zit geen enkele verontreiniging meer. En zo is het woord van de Heer volkomen waar en betrouwbaar. Als Hij iets zegt, dan is het waar. Als Hij zegt op te zullen komen voor hen die lijden onder geweld, dan is het zeker. Daar mogen we naar uitkijken: het moment dat Hij orde op zaken zal stellen.

Lees: Psalm 12

Share

Meditatie: “Heilig paleis”

 

(Psalm 11:4)

11 heilig paleis Veel psalmen in dit deel van het Psalmboek gaan over onrecht, verkeerde dingen die gebeuren. En over gelovige mensen die zich afvragen wanneer God gaat ingrijpen. Ook Psalm 11 gaat over de vraag wat de Heer doet met zondaars en andere slechte mensen.

In het midden van deze psalm (vers 4) ligt een soort anker, een houvast: de Heer woont in zijn heilig paleis. Hij troont in de hemel en ziet met aandacht wat er op aarde gebeurt. Dat kun je niet zien, dat moet je geloven. De Bijbel vertelt het ons. En daardoor weten we dat de dingen niet zomaar gebeuren. Echt toeval bestaat niet, het leven is niet zinloos. En het vooral ook: kwaad blijft niet ongestraft en het goede blijft niet onopgemerkt.

Die wetenschap mogen we in ons achterhoofd, of beter in ons hart bewaren. En daarom mogen we schuilen bij de Heer, wat de mensen om ons heen ook roepen (vers 1). En we weten zeker dat we ooit bij Hem zullen zijn, vóór Hem zullen staan. We zullen onze God in de ogen kijken (vers 11).

Lees: Psalm 11

Share

Meditatie: “Rekenschap”

 

(Psalm 10:4,13)
‘God vraagt geen rekenschap.’ Dat denken zondaren: mensen die met God geen rekening houden. Die misvatting leidt ertoe dat ze doen waar ze zin in hebben. Psalm 10 beschrijft hoe mensen zonder God zich vergrijpen aan anderen, en denken dat ze ermee wegkomen. Dat is een grote vergissing.

Ook gelovigen kunnen die vergissing maken: denken dat de Heer niet boven alles staat, geen rekenschap vraagt van de daden van zondaren en rechtvaardigen. De dichter van deze Psalm weet beter. Hij roept de Heer op om juist wel rekenschap te eisen (vers 15). Hij weet dat de Heer pijn en verdriet opmerkt. Lijden dat ons kan overkomen gaat niet aan Hem voorbij! Hij ziet het, en Hij weegt het in zijn hand (vers 14). Dat betekent dat onze God ons verdriet ziet, voelt en op zijn waarde schat. Hij draagt het mee.

Lees: Psalm 10

Share

Meditaties

20 Gods Majesteit