Welkom bij
Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk
Evangelie
In onze gemeente gaat het om de Heer Jezus Christus. Hij is van God gekomen om ons het Evangelie, het goede nieuws van Gods liefde te vertellen.

Gemeente
Als klein stukje van Gods wereldwijde kerk op aarde willen we samen Christus dienen en eren, en groeien in het geloof.

Morgenstond
Onze gemeente hoort bij een familie: de Morgenstondgemeenten. Op dit moment zijn er veertien, een aantal ervan bevindt zich in Den Haag en omgeving.

Exoduskerk
Onze zondagse samenkomsten en een deel van de andere activiteiten worden gehouden in de Exoduskerk, Beresteinlaan 263 in Den Haag.

In de Exoduskerk is iedereen welkom.

We willen een gastvrije en veilige plek zijn voor iedereen die Christus kent of Hem wil leren kennen.
Onze Heer vergelijkt zichzelf met een Samaritaan die zich ontfermde over een gewonde en berooide man die door Hem in een herberg gebracht werd.

De gemeente in de Exoduskerk wil graag een herberg zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, en waar de liefde en zorg van de Heer de sfeer bepalen.